Geopolitical Research Institute(GRI)/Εταιρεία Γεωπολιτικών Ερευνών(ΕΓΕ)

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Αντιμετώπιση των σχεδιασμών της Αγκυρας στην Θράκη

Ο ελληνικός σχεδιασμός για το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να κυριαρχείται απο την πεποίθηση οτι η κινητοποίηση των εξτρεμιστών δεν θα γίνει αυθόρμητα , αλλά στο πλαίσιο μεθοδικού και λεπτομερειακού σχεδιασμού της Αγκυρας σε χρόνο που θα επιλέξει η ίδια όταν και όποτε αποφασίσει να κινηθεί. Η αποδοτικότερη λύση είναι η πρόληψη που θα επιτρέψει όχι μόνο την αποφυγή εμφάνισης αρνητικών καταστάσεων , αλλά και θα αποτελέσει φραγμό στα σχέδια της Αγκυρας. Ως τέτοια προληπτικά μέτρα μπορούν να θεωρηθούν :
1. Η άμεση ελληνοποίηση της παιδείας.
2. Η συστηματική οικονομική ενίσχυση και ανάπτυξη της περιοχής
3. Η δραστηριότητα του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής να ελέγχεται ώστε να είναι απολύτως σύμφωνη με τους διεθνείς κανόνες και συμβάσεις.
4. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων. Η αίσθηση ατιμωρησίας και το φαινόμενο της απαγγελίας ελαφρύτερων κατηγοριών και επιβολής ποινών με αναστολή γι αδικήματα όπως η κατασκοπεία , η αντιποίηση αρχής , η προσβολή συμβόλων και προσώπων θα πρέπει να εκλείψει. Η επιείκεια της ελληνικής δικαιοσύνης εκλαμβάνεται ως αδυναμία με όλα τα σχετικά αρνητικά αποτελέσματα στην εμπέδωση της έννομης τάξης.
5. Η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των εξτρεμιστών που ακουσίως ή εκουσίως έχουν μετατραπεί σε όργανα εκτέλεσης εντολών και σχεδίων από το εξωτερικό
6. Η ύπαρξη οοκληρωμένου σχεδίου για τον έλεγχο των επικίνδυνων για την εθνική ασφάλεια και δημόσια τάξη.
7. Η ύπαρξη σχεδίου ελέγχου των τοπικών ΜΜΕ, έτσι ώστε σε κατάσταση κρίσης να μην δημιουργήσουν αρνητικά αποτελέσματα για την ελληνική πολιτεία.
8. Η λήψη κατάλληλων μέτρων για την εφαρμογή σχεδίων εσωτερικής ασφάλειας , με κύρια συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.
9. Η ενίσχυση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή. Ο έλεγχος των εξτρεμιστών και η αντιμετώπισή τους είναι κυρίως έργο αστυνομικό την περίοδο της ειρήνης αλλά και κατά την εμφάνιση μιας κρίσης.
Πηγή : Περιοδικό " Στρατιωτική και Γεωπολιτική Ισορροπία" τ. 14 Απρ. 2011

Ενα ξεχασμένο νομοσχέδιο Παλλαϊκής Αμυνας

Με αφορμή και την αλματώδη αύξηση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την Παλλαϊκή Αμυνα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της 01/12/1996

Υπό τα όπλα και με συνεχή στρατιωτική εκπαίδευση τίθεται ολόκληρος ο ικανός πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο περί «Παλλαϊκής Αμυνας» που έχει καταρτίσει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας και που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Ιανουαρίου. Στην έννοια «ικανός ή ενεργός πληθυσμός» περιλαμβάνονται, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου, οι άρρενες ηλικίας 19-65 ετών και οι γυναίκες ηλικίας 19-50 και σε εθελοντική βάση οι νέοι και οι νέες 16-18 ετών, οι άρρενες άνω των 65 ετών και οι γυναίκες άνω των 50 ετών. Η συμμετοχή στα τμήματα της Παλλαϊκής Αμυνας είναι υποχρεωτική για όλο τον «ικανό πληθυσμό». Σε περίπτωση αρνήσεως το νομοσχέδιο προβλέπει ποινές φυλακίσεως από δύο ως και έξι μήνες και διοικητικές κυρώσεις.

Σε πρώτη φάση η Παλλαϊκή Αμυνα θα εφαρμοστεί αμέσως, μετά δηλαδή την ψήφιση του νομοσχεδίου, στις παραμεθόριες περιοχές Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Θράκης, Μακεδονίας και Ηπείρου και εν συνεχεία, αν οι συνθήκες και τα γεγονότα το επιβάλλουν, με μια απλή απόφαση των υπουργών Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης και στην υπόλοιπη χώρα. Οπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου, η Παλλαϊκή Αμυνα οργανώνεται εν καιρώ ειρήνης και έχει «ως κύρια αποστολή της σε περίοδο πολέμου την Τοπική Αμυνα με ένοπλα τμήματα και ως δευτερεύουσα τη συνδρομή στην Πολιτική Αμυνα διά της διαθέσεως τμημάτων σε κρατικές υπηρεσίες για την προστασία του πληθυσμού από εχθρικές προσβολές ­ δολιοφθορές ή και από συμφορές προκαλούμενες από φυσικά αίτια».

Με το νομοσχέδιο αυτό και με το νομοσχέδιο περί θητείας που πρόκειται να ακολουθήσει (και που αυτό θα κατατεθεί εντός του Ιανουαρίου), το υπουργείο Εθνικής Αμυνας προσδοκά να αλλάξει όλα όσα ισχύουν ως σήμερα στην άμυνα της χώρας. Η ενεργός συμμετοχή του πληθυσμού σε ένοπλα τμήματα και η υποχρεωτική συνεχής εκπαίδευση ανδρών και γυναικών όχι μόνο σε αμυντικές αποστολές, αλλά και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (όπως είναι οι θεομηνίες, οι σεισμοί, οι πυρκαϊές, οι πλημμύρες κλπ.) δίνουν μια νέα φιλοσοφία στην αμυντική στρατηγική που πρόκειται να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Επιπλέον ­ όπως θα προβλέπεται και στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο περί θητείας ­ δημιουργείται ημιεπαγγελματικός στρατός, με το σύστημα των οπλιτών και αξιωματικών πενταετούς υποχρέωσης, ως πρώτο μέτρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που μαστίζει τις Ενοπλες Δυνάμεις. Αν εφαρμοστούν και τα δύο αυτά μέτρα, τότε δεν αποκλείεται, όπως δήλωσε ανώτατος στρατιωτικός, να επιχειρηθεί και μείωση της στρατιωτικής θητείας ίσως και κατά δύο μήνες. Εκπαίδευση, αποστολή, διοίκηση, ένοπλες και άοπλες ομάδες Και άνδρες και γυναίκες

Ανδρες και γυναίκες θα μετέχουν εφεξής στην άμυνα της χώρας με ειδική εκπαίδευση και με αποστολές είτε πολεμικές είτε πολιτικής άμυνας. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου καθορίζονται οι αποστολές των μονάδων και των τμημάτων της Παλλαϊκής (ένοπλης) Αμυνας: η αυτοάμυνα στα χωριά και στις πόλεις όπου συγκροτούνται, η ενίσχυση των στρατιωτικών μονάδων (κυρίως του Στρατού Ξηράς) και της Εθνοφυλακής που αμύνονται στις περιοχές τους, η συμβολή στην εξουδετέρωση αεροαποβατικών και αεροκίνητων εχθρικών τμημάτων που μεταφέρονται στις περιοχές τους, η επιτήρηση ακτών της περιοχής τους για απαγόρευση προσέγγισης εχθρικών τμημάτων, η φρούρηση κοινωφελών έργων και εγκαταστάσεων της περιοχής τους καθώς και άλλες συναφείς αποστολές.

Οι αποστολές της Πολιτικής (άοπλης) Αμυνας είναι η αντιμετώπιση καταστροφών από φυσικά - τεχνολογικά αίτια ή εχθρικές προσβολές, η προστασία του άμαχου πληθυσμού, των μέσων και εγκαταστάσεων της περιοχής τους, η παροχή πρώτων βοηθειών, η διακομιδή και νοσηλεία τραυματιών, η φόρτωση - εκφόρτωση υλικών, η κατασκευή προστατευτικών ορυγμάτων καθώς και άλλα συναφή έργα.

Ετσι, με την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή (και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) σε κάθε δήμο και κοινότητα ή ομάδα γειτονικών μικρών κοινοτήτων των παραμεθόριων περιοχών συγκροτούνται με μέριμνα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας ένοπλες ομάδες (λόχοι διμοιρίες), ανάλογα με το διαθέσιμο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, επιπλέον των Μονάδων Εθνοφυλακής που θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Μονάδες Παλλαϊκής Αμυνας μπορεί (άρθρο 2 του νομοσχεδίου) να χρησιμοποιούνται και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώτης βαθμίδας) για την αντιμετώπιση συμφορών ή καταστροφών κατά την ειρήνη και τον πόλεμο. Κατά την ειρήνη οι μονάδες αυτές ενεργοποιούνται και χρησιμοποιούνται χωρίς οπλισμό.

Υπεύθυνο για τις μονάδες Παλλαϊκής Αμυνας θα είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, το ΚΥΣΕΑ, ενώ για τη λειτουργία τους εμπλέκονται τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου και Δημόσιας Τάξης. Το ΓΕΕΘΑ θα είναι ο συντονιστής της δράσης των ομάδων αυτών. Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση ένοπλων ομάδων Τοπικής Αμυνας και ένοπλων Μονάδων Ενισχύσεως Τοπικής Αμυνας. Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης θα έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση μονάδων Πολιτικής Αμυνας (άοπλες). Ολες οι ένοπλες δυνάμεις θα υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στους διοικητές των συγκροτημάτων ή των ανεξάρτητών μονάδων του Στρατού Ξηράς, στη ζώνη ευθύνης των οποίων συγκροτούνται.

Η εκπαίδευση των μονάδων της Παλλαϊκής Αμυνας θα γίνεται από εν ενεργεία αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ή από έφεδρους αξιωματικούς, θα είναι μόνο μία φορά τον χρόνο ως και 12 ημέρες και τα 2/3 του χρόνου αυτού θα διατίθενται για εκπαίδευση Τοπικής (ένοπλης) Αμυνας και το 1/3 για την Πολιτική (άοπλη) Αμυνα (όπως προβλέπεται από το άρθρο 9).

Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το πρώτο πρόβλημα. Η κλήση δηλαδή εφέδρων (κάθε ηλικίας και φύλου) για εκπαίδευση ή για συμμετοχή σε άσκηση τόσες πολλές ημέρες μπορεί να προκαλέσει οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ βεβαιώνουν ότι τα προβλήματα αυτά είναι κατανοητά αλλά αναγκαία για την άμυνα της χώρας. Και επιπλέον δεν σημαίνει ότι όλος ο πληθυσμός θα καλείται ταυτόχρονα να εκπαιδευτεί επί 12 ημέρες τον χρόνο. Η εκπαίδευση θα είναι περιοδική από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να είναι και για λιγότερες ημέρες.

Οσοι μετέχουν στην Παλλαϊκή Αμυνα θα έχουν μόνο ηθικές αμοιβές, που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα δίπλωμα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ένα μετάλλιο με το έμβλημα της Παλλαϊκής Αμυνας (άρθρο 10). Το νομοσχέδιο απαγορεύει αυστηρά την οποιαδήποτε υλική αμοιβή.

Στην Παλλαϊκή Αμυνα θα μετέχουν βεβαίως και οι αντιρρησίες συνείδησης, αυτοί που αρνούνται να πάρουν όπλα, αφού στις υπηρεσίες της Πολιτικής Αμυνας η εκπαίδευση είναι άοπλη. Η κινητοποίηση των μονάδων ή τμημάτων της Παλλαϊκής Αμυνας σε περιόδους έντασης ή πολέμου μπορεί να είναι μερική ή γενική και θα πραγματοποιείται στα πλαίσια του συστήματος χειρισμού κρίσεων, πάντοτε όμως με απόφαση του ΚΥΣΕΑ. Ο οπλισμός και τα πυρομαχικά που θα χρησιμοποιούν θα προέρχονται από τα αποθέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και θα φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της πλησιέστερης μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων ή της πλησιέστερης αστυνομικής ή λιμενικής αρχής.

Τα όπλα θα δίνονται μόνο σε περίπτωση πολεμικής κινητοποίησης ή εκτέλεσης προγραμματισμένης άσκησης. Κατ' εξαίρεση μπορεί να χορηγείται οπλισμός (με απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας) στους πολίτες που μετέχουν στην Παλλαϊκή Αμυνα των περιοχών Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Θράκης. Εξαιρούνται οι...

Από την υποχρέωση για εκπαίδευση εξαιρούνται: οι γυναίκες που είναι έγκυοι ή μητέρες τέκνων ως 12 ετών, όσοι εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες και ασθενείς ή υπερηλίκους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, όσοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για λόγους υγείας και όσοι τυγχάνουν αναστολής κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου περί αναστολών κατάταξης. Ολοι αυτοί θα πρέπει να αποδείξουν, με διάφορα ισχυρά πιστοποιητικά που θα τα προμηθεύονται από τους δήμους ή τις κοινότητες, τα νοσοκομεία και τα στρατολογικά γραφεία, τους λόγους που ζητούν άρνηση κατάταξης στις μονάδες Παλλαϊκής Αμυνας. Τι ισχύει στις άλλες χώρες

Η πρώτη πρακτική εφαρμογή της Παλλαϊκής Αμυνας, της ενεργού δηλαδή συμμετοχής και των πολιτών σε πολεμικές επιχειρήσεις (και κυρίως σε επιχειρήσεις σαμποτάζ και ενεδρών), έγινε με επιτυχία στα τελευταία 50 χρόνια στη Γιουγκοσλαβία, με τους παρτιζάνους του στρατάρχη Τίτο. Ανδρες, γυναίκες, ακόμη και παιδιά, που έπαιρναν μέρος στο αντάρτικο, μετέφεραν πυρομαχικά, έστηναν ενέδρες, περιέθαλπαν τραυματίες και φρουρούσαν στρατιωτικούς στόχους, δίνοντας ένα ισχυρό ράπισμα στους ναζί. Η άοπλη Πολιτική Αμυνα εφαρμόστηκε με πλήρη επιτυχία στη Βρετανία και κυρίως στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη σύγχρονη ιστορία πλήρη εφαρμογή της Παλλαϊκής Αμυνας έκαναν (και εξακολουθούν να κάνουν) οι Ισραηλινοί, που είχαν να αντιμετωπίσουν έναν αριθμητικά ισχυρότερο αντίπαλο, που είναι οι Αραβες. Στο Ισραήλ πέραν του γεγονότος ότι η στρατιωτική θητεία διαρκεί αρκετούς μήνες, με το απολυτήριό του ο ισραηλινός στρατιώτης (είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα) δεν τελειώνει ποτέ με τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα η ισραηλινή κυβέρνηση καλεί έφεδρους στρατιώτες και αξιωματικούς για εκπαίδευση στα νέα όπλα και στα νέα αμυντικά ή επιθετικά δεδομένα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες πολιτών έχουν στα σπίτια τους και όπλα και μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενισχύσουν τον τακτικό στρατό.

Η Παλλαϊκή Αμυνα ισχύει και στην Κύπρο, όπου οι άρρενες κυρίως, ως και 65 ετών, καλούνται δύο ή τρεις φορές τον χρόνο σε στρατόπεδα ή σε κέντρα εκπαιδεύσεως για εκπαίδευση στα σύγχρονα όπλα που προμηθεύεται η Εθνική Φρουρά. Η εκπαίδευση ή η άσκηση μπορεί να διαρκέσει και εβδομάδες, χωρίς βεβαίως να υπάρχει οποιαδήποτε αμοιβή ή αναστάτωση στη ζωή του τόπου. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να χορηγήσουν την άδεια στον έφεδρο που καλείται για εκπαίδευση και να του καταβάλουν και τα ημερομίσθιά του τις ημέρες της απουσίας του. Οι ποινές στην Κύπρο (όπου ένα μέρος της άμυνάς της το βασίζει στην Παλλαϊκή Αμυνα) για όσους αρνούνται την κατάταξη είναι αυστηρότατες.

Source : TO BHMA

Εν όψει γεωπολιτικών αιφνιδιασμών

Του Α. ΛΥΚΑΥΓΗ
ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ και την Αίγυπτο να προχωρούν ήδη (και την Κύπρο ν’ ακολουθεί κατά πόδας) σε πρακτικές εκμεταλλεύσεως των δικών τους οριοθετημένων αποκλειστικών θαλασσίων οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) η Ελλάδα κινδυνεύει τελικά να βρεθεί εκτός νυμφώνος! Θα έχει δηλαδή καθηλωθεί (αυτοαναιρούμενη) από περιοχές τις οποίες κανένας –πλην της τουρκικής αδηφαγίας– δεν μπορεί λογικά να της αμφισβητήσει.Θέτοντας υπό αίρεση, δηλαδή, φυσικά γεωπολιτικά της δικαιώματα.
Αυτό να μη θεωρηθεί ως κασσανδρολογία.
Να καταγραφεί όμως ως προειδοποιητικό σήμα κινδύνου. Καθώς η Ελλάδα ενδέχεται να αιφνιδιασθεί με μονομερείς τουρκικές ενέργειες στις νοτιοανατολικές παρυφές της εθνικής της κυριαρχίας. Όπου η Άγκυρα διεκδικεί ΑΟΖ εκείθεν (προς ανατολάς αλλά και νοτίως) του Καστελλορίζου, με προφανή σκοπό:

• Αφενός ν’ αποκόψει την ενότητα του θαλάσσιου χώρου Ελλάδος-Κύπρου. Προαποτρέποντας έτσι συνομολόγηση συμφωνίας των δύο αυτών κρατικών πόλων του Ελληνισμού. Και αφετέρου να δημιουργήσει προϋποθέσεις οριοθετήσεως της δικής της ΑΟΖ με την Αίγυπτο! Πρόθεση που δεν αποκρύπτεται άλλωστε από την τουρκική ηγεσία. Η οποία εξάλλου είχε ήδη επαφές με το Κάιρο, ακόμη και πριν από την ανατροπή Μουμπάρακ.

Αυτή τη στιγμή –κι αυτός είναι ο λόγος που γράφεται το παρόν– η Λευκωσία προχωρεί αποφασιστικότερα κι ενεργοποιείται στο έπακρο. Προάγοντας διαδικασίες πρακτικής πλέον προαγωγής αποφάσεων, με τις οποίες αρχίζει εκμετάλλευση μερικών από τα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα στις νοτιοανατολικές περιοχές (οικόπεδα) της ΑΟΖ που έχει οριοθετήσει με Ισραήλ, Αίγυπτο και Λίβανο. Κάτι που θα πάρει μεν κάποιο χρόνο. Αλλά που ήδη βρίσκεται στο στάδιο των τελικών σχεδιασμών, από συγκεκριμένη αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία. Οπόταν το τρένο θα έχει ξεκινήσει.

Και που φυσικά θα σημάνει άρδην αλλαγή του γεωοικονομικού (άρα και γεωστρατηγικού) τοπίου.
Μαζί και των ευρύτερων συσχετισμών.

Αυτό, καθώς και η εκ παραλλήλου κινητοποίηση των Ισραηλινών στην όμορη δική τους ζώνη, αποβαίνουν προσδιοριστικές δυναμικές σε ό,τι αφορά ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή. Κι αυτές διαλαμβάνουν φυσικά τις τουρκικές αντιδράσεις. Οι οποίες και θα εκδηλωθούν χωρίς αμφιβολία με τετελεσμένα, εκεί όπου θα μπορέσει να δημιουργήσει εφαλτήρια για περαιτέρω στοχοθεσίες της. Κι ακριβώς η περιοχή του Καστελλορίζου, είναι στρατηγικής σημασίας, για ευανάγνωστους λόγους.

Αλλά και η ευχερέστερη για την ίδια, εφόσον από ελληνικής πλευράς, εμφανίζονται σημεία κοπώσεως και σύνδρομα φοβίας, σε ό,τι αφορά την διεκδίκηση δεδομένων δικαιωμάτων.

Εάν λοιπόν η Αθήνα παραμείνει αδρανής, αποφεύγοντας να προχωρήσει στο αυτονόητο, ενδέχεται –για να μη πούμε με βεβαιότητα– να βρεθεί μπροστά σε μη αναστρέψιμα γεγονότα. Και σε κατάσταση που θα την υποχρεώσει ν’ αποδεχθεί αναδιπλώσεις και να υποστεί τραυματικούς γεωπολιτικούς ακρωτηριασμούς. Γιατί σ’ αυτό ακριβώς θα μεταφρασθούν τετελεσμένα τα οποία ήδη αποτελούν προαγγελλόμενες εκτροπές. Οι οποίες κι ευνοούνται, αφενός από τις καταθλιπτικές ελληνικές αγκυλώσεις και αφετέρου από τις ανατασσόμενες τουρκικές στρατηγικές δυνατότητες.

Δυνατότητες, όχι απλώς επιτήδειου, αλλά κι επιδέξιου ουδέτερου. Που εκμεταλλεύεται αναλόγως –αλλά πάντα με μαεστρία– την αναδιάταξη των περιφερειακών ισορροπιών στο Μεσανατολικό τόξο. Παίζοντας το και ως ΝΑΤΟϊκός χωροφύλαξ και ως αυτόκλητος κηδεμόνας των μουσουλμάνων.
Ειδικότερα τώρα των Αράβων.
Source : http://www.paron.gr