Geopolitical Research Institute(GRI)/Εταιρεία Γεωπολιτικών Ερευνών(ΕΓΕ)

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Ένα σημαντικό παράδειγμα οργάνωσης και λειτουργίας στρατιωτικού οικοδομήματος


Την περασμένη Δευτέρα, ανακοινώθηκαν από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας πολύ σημαντικές αλλαγές για την εφεδρεία, οι οποίες παρουσιάζουν ελληνικό ενδιαφέρον. Το «defence-point.gr» θεωρεί ότι οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αφού όλο και μεγαλύτερη είναι η ανάγκη της πληρέστερης αξιοποίησης της εφεδρείας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ανάγκη που προκύπτει από τη διακοπή, λόγω της οικονομικής κρίσης, των προσλήψεων των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), και της περιορισμένης διάρκειας της θητείας, σε συνδυασμό φυσικά με το μόνιμο, τις τελευταίες δεκαετίες, «καρκίνωμα» της υπογεννητικότητας.
Μην ξεχνάμε ότι η Βρετανία αποτελεί σημαντικό παράδειγμα οργάνωσης και λειτουργίας στρατιωτικού οικοδομήματος, με πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς) σχετικά περιορισμένους (σε αναλογική βάση βέβαια) και σημαντικότατες επιχειρησιακές υποχρεώσεις. Για αυτό ακριβώς τον λόγο οι Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν προωθήσει πάρα πολύ τη διακλαδικότητα ώστε να εκμεταλλευτούν πολλαπλασιαστικά στο έπακρο τις συνέργειες και να εξαλείψουν επικαλύψεις, και να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας.
Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή τη διακοπή των προσλήψεων των ΕΠΟΠ, και σε συνδυασμό με τις αθρόες μονιμοποιήσεις τους, ας επισημανθεί ότι φέρνουν τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και ειδικότερα τον Ελληνικό Στρατό, αντιμέτωπο με μία δημογραφική «βόμβα».
Ο μέσος ηλικιακός όρος του προσωπικού συνεχώς αυξάνει και υφίσταται συνεχή καταπόνηση από τη μεγάλης διάρκειας παραμονή σε σχηματισμούς και μονάδες εκστρατείας αφού δεν υπάρχει ανανέωση του. Απ’ ότι φαίνεται όμως δυσκολίες παρουσιάζονται και στην «εσωτερική ανακύκλωση» του μόνιμου προσωπικού, που μπορεί να ανακουφίσει κάπως το πρόβλημα. Αντί δηλαδή μετά από κάποια χρόνια οι ΕΠΟΠ των σχηματισμών και μονάδων εκστρατείας να μετακινούνται σε επιτελεία – υπηρεσίες γραφείου (συμβαίνει σε κάποιο βαθμό), οι Διευθύνσεις Όπλων (κυρίως) λόγω των κενών είναι πολύ «σφικτές» στο να εγκρίνουν αποδεσμεύσεις καθώς χάνουν έμπειρο προσωπικό.
Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα λανθασμένης διαχείρισης του προσωπικού από την περίπτωση του διαγωνισμού της πρόσληψης 200 ΕΠΟΠ για το Στρατολογικό Σώμα τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας δεν υπάρχει. Αντί οι θέσεις να καλυφθούν από ΕΠΟΠ που είχαν ήδη υπηρετήσει σε σχηματισμούς και μονάδες εκστρατείας και έχουν συμπληρώσει εκεί πολλά χρόνια υπηρεσίας, επιλέχθηκε να προσληφθούν νεαροί άνδρες και γυναίκες χωρίς καμία εμπειρία από τον «πραγματικό» Στρατό. Προφανώς οι ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που επιλέγουν στελέχη με μακρά προϋπηρεσία και αν είναι δυνατόν πολεμική εμπειρία για τη στρατολόγηση βρίσκονται σε «άλλο» μήκος κύματος.
Όσον αφορά τη θητεία, η κατάσταση πλέον είναι σε όλους γνωστή. Η διάρκεια των εννέα μηνών δεν είναι επαρκής για πλήρη στρατιωτική εκπαίδευση και ειδικότερα στις αποκαλούμενες κρίσιμες ειδικότητες. Η αύξηση της, σε συνδυασμό με τη διακοπή των προσλήψεων των ΕΠΟΠ είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ. Το defence-point.gr θεωρεί ότι η αύξηση κατά τρεις μήνες δεν είναι αρκετή (φυσικά είναι καλύτερη από το «τίποτα»), και ότι απαιτείται αύξηση κατά έξι μήνες. Έτσι αφαιρουμένης της βασικής εκπαίδευσης και των αδειών, ο κάθε κληρωτός θα υπηρετεί δύο πλήρεις εξαμηνιαίους κύκλους στη μονάδα εκστρατείας.
Σε κάθε περίπτωση, το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της χώρας, η ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ και ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ, η επέκταση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ και η μη πλήρης επαγγελματικοποίηση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι ΑΝΕΦΙΚΤΗ τόσο για οικονομικούς όσο και δημογραφικούς λόγους, επιβάλλουν στη χώρα τη διατήρηση ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ενόπλων δυνάμεων, την ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ και κατ’ επέκταση στη διατήρηση ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΜΑΧΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ.
Οι αλλαγές στη Βρετανία
Ας αναφερθούμε όμως περιληπτικά στις προωθούμενες αλλαγές στην εφεδρεία στη Βρετανία, που αποφάσισε να υιοθετήσει η κυβέρνηση της χώρας. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας Φίλιπ Χάμοντ, ανακοίνωσε στο BBC ότι με την πρώτη ευκαιρία θα ψηφιστεί νόμος βάσει του οποίου ο Territorial Army (Εθνοφυλακή) θα μετονομαστεί σε Εφεδρικός Στρατός. Αυτό θα γίνει γιατί σημειώνεται όλο και μεγαλύτερη ταύτιση μεταξύ των ενεργών και των εφεδρικών δυνάμεων τόσο στην εκπαίδευση όσο και το επιχειρησιακό έργο που επιτελούν.
Σημειώνεται ότι ο Βρετανικός Στρατός βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, λόγω των περικοπών στον προϋπολογισμό. Ένα δε από τα μέτρα που προωθούνται είναι η μείωση της ενεργού δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων. Μόνο η ενεργός δύναμη του Βρετανικού Στρατού θα μειωθεί από 102.000 άτομα σε 82.000, μέχρι το 2020. Βάσει του νέου σχεδιασμού, κάθε τάγμα της Εθνοφυλακής θα είναι άμεσα «συνδεδεμένο» με ένα τάγμα του ενεργού στρατού, οπότε και θα συνεργάζονται στενότερα. Οι έφεδροι θα εκτελούν κατά πάσα πιθανότητα αποστολές διοικητικής μέριμνας.
Όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο υπουργός, η αναδιοργάνωση γίνεται με απώτερο στόχο την ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που ενώ τα τελευταία χρόνια υπόκεινται σε συνεχείς και σημαντικές μειώσεις πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και πιστώσεις) εν τούτοις συνεχίζουν να καλούνται να εκτελέσουν σχεδόν αμείωτο αριθμό αποστολών. Η νέα οροφή κρίθηκε από τους σχεδιαστές του Βρετανικού υπουργείου Άμυνας ως ικανοποιητική για την ειρηνική περίοδο, αλλά στην περίπτωση κρίσης και ανάγκης διεξαγωγής επιχειρήσεων ότι χρήζει ενίσχυσης. Σωστά λοιπόν θεωρήθηκε ότι αυτή η περίπτωση αποτελεί ιδανικό πεδίο για την εμπλοκή των εφεδρικών δυνάμεων.
Ήδη η Εθνοφυλακή, όπως ονομάζεται ακόμα, παραλαμβάνει και χρησιμοποιεί τα ίδια υλικά με τις ενεργές μονάδες, όπως στολές, οπλισμό, μέσα τηλεπικοινωνιών, υλικά ατομικής προστασίας και οχήματα. Εξάλλου, όπως ανέφερε ο Χάμοντ, οι έφεδροι που είναι καλά εκπαιδευμένοι δεν αποτελούν «δεύτερης κατηγορίας» προσωπικό αλλά είναι το ίδιο αξιόμαχοι με το προσωπικό των ενεργών μονάδων. Φυσικά, θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους εφέδρους ενδιαφέρονται πραγματικά να επιτελέσουν αυτού του είδους τα καθήκοντα και όχι σε όσους απλά το θεωρούν «αγγαρεία».
Όσο για το πως θα γίνει οι έφεδροι να εγκαταλείπουν τις εργασίες τους, για να ενεργοποιηθούν και συμμετάσχουν σε αποστολές, λήφθηκε ειδική πρόνοια. Οι επιχειρήσεις θα ωθούνται στο να προσλαμβάνουν εφέδρους, μέσω συστήματος φοροαπαλλαγών.
Source : defence-point.gr