Geopolitical Research Institute(GRI)/Εταιρεία Γεωπολιτικών Ερευνών(ΕΓΕ)

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Μια επίκαιρη πολιτική ανάλυση από τον Αριστοτέλη

"Σοβαρότατο θέμα για κάθε πολίτευμα γενικά είναι με τους νόμους και τα υπόλοιπα μέτρα να μην είναι δυνατόν να πλουτίσουν οι άρχοντες." Και τούτο πρέπει να τηρείται κυρίως στα ολιγαρχικά πολιτεύματα" γιατί ο κόσμος ο πολύς δεν αγανακτεί τόσο επειδή δεν παίρνει αξιώματα, αντίθετα ευχαριστιέται όταν είναι ελεύθερος να ασχολείται με τις δικές του υποθέσεις, αγανακτεί όταν νομίζει ότι οι άρχοντες κλέβουν το δημόσιο χρήμα, γιατί τότε ο λαός λυπάται και για τα δυο, δηλαδή τόσο για το ότι δεν συμμετέχει στην εξουσία, όσο και για το ότι δεν συμμετέχει στα κέρδη." [1] "Μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι περισσότεροι τύραννοι προήλθαν από τους δημαγωγούς, αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη του λαού, κατηγορώντας τους προνομιούχους. Έτσι ορισμένες τυραννίδες επικράτησαν όταν οι πόλεις έγιναν πιο πολυάνθρωπες, ενώ άλλες νωρίτερα, επειδή οι βασιλείς παρέβησαν τους παραδοσιακούς νόμους και επιδίωξαν μεγαλύτερη απολυταρχία. Αλλες δημιουργήθηκαν από άτομα που πήραν αξιώματα με εκλογή (αφού τα χρόνια τα παλιά τα δημοκρατικά πολιτεύματα έκαναν μακρόχρονες τις θητείες των θρησκευτικών και πολιτικών αρχόντων). Άλλες πάλι γεννήθηκαν μέσα από τα ολιγαρχικά πολιτεύματα, αφού τα τελευταία αναδείκνυαν ένα μόνο ανώτατο άρχοντα. Με όλες τούτες τις συνθήκες εύκολα γινόταν κάποιος τύραννος, φτάνει να το ήθελε, αφού η βασιλεία και τα αξιώματα του έδιναν τη δυνατότητα." [2] "Ο τύραννος επιδιώκει τις απολαύσεις, ενώ ο βασιλιάς να κάνει καλό. Γι' αυτό χαρακτηριστικό πλεονέκτημα του τυράννου είναι τα χρήματα, ενώ του βασιλιά οι τιμές. Αλλά και τη φρουρά του βασιλιά την αποτελούν πολίτες, ενώ του τυράννου μισθοφόροι. Είναι φανερό ότι η τυραννίδα περιέχει όλα τα κακά της δημοκρατίας και της ολιγαρχίας. Από την ολιγαρχία έχει την επιδίωξη του πλούτου (γιατί έτσι μόνο εξασφαλίζει τη διατήρηση και την τρυφηλότητα) και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον λαό (γι' αυτό του παίρνει τα όπλα, φέρεται άσχημα στο πλήθος, βασανίζει τους πολίτες, εξαναγκάζοντάς τους να φεύγουν για άλλους τόπους). Τούτα είναι ελαττώματα τόσο της τυραννίδας όσο και της ολιγαρχίας. Κι από την ακραία όμως δημοκρατία η τυραννίδα έχει πάρει τη δίωξη των επιφανών και την κρυφή και φανερή εξόντωσή τους και την εξόριση τους, αφού τους θεωρεί αντιπάλους και εμπόδιο στην εξουσία. Γιατί σ' αυτούς οφείλονται συνήθως οι προσπάθειες ανατροπής, αφού υπάρχουν άλλοι που θέλουν να ανεβούν στην εξουσία κι άλλοι που δεν ανέχονται να είναι δούλοι." [3] "Οι τυραννίδες επιβιώνουν με δυο τελείως αντίθετους τρόπους- ο ένας είναι γνωστός από την παράδοση και μ' αυτόν κυβερνούν οι περισσότεροι τύραννοι' λέγεται ότι τα περισσότερα μέτρα τα θεσμοθέτησε ο Περίανδρος ο Κορίνθιος. Πολλά παρόμοια στοιχεία όμως υπάρχουν και στη βασιλεία των Περσών. Μερικά από εκείνα που χρησιμοποιεί η τυραννίδα για να διατηρηθεί όσο θέλει, τα έχουμε αναφέρει παλιότερα' δηλαδή τον περιορισμό των πολιτών που υπερεχουν , τον αφανισμό των γενναίων και μεγαλοφρόνων, την κατάργηση των συσσιτίων, των εταιριών, της παιδείας και όλων των σχετικών. Πρέπει ιδιαίτερα να προφυλάγονται από τη γενεσιουργό αιτία δυο παραγόντων" του αδέσμευτου φρονήματος και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πρέπει ακόμα να μην τους αφήνουν να ιδρύουν φιλοσοφικές σχολές και κάθε άλλο είδος πνευματικού ομίλου. Γενικά οι τύραννοι πρέπει να κάνουν το παν ώστε ο ένας πολίτης να μην ξέρει τον άλλο (γιατί η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων καλλιεργεί την εμπιστοσύνη)" [4] "Εκτός από τα παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε και άλλα περσικά και βαρβαρικά μέτρα της τυραννίδας (όλα στοχεύουν σ' ένα σκοπό) να μην τους διαφεύγει τι λένε και τι κάνουν οι αρχόμενοι και να υπάρχουν κατάσκοποι' όπως στις Συρακούσες έχουν τις γυναίκες που λέγονται «ποταγωγίδες» και τους ωτακουστές, που έστελνε ο Ιέρων σε όλες τις φιλικές και πολιτικές συγκεντρώσεις (από φόβο για τους ανθρώπους εκείνους οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα' κι αν εκφραστούν ελεύθερα, περνούν λιγότερο απαρατήρητοι). Άλλη μέθοδος των τυράννων είναι να συκοφαντούν και να προκαλούν φιλονικία μεταξύ φίλων, μεταξύ του λαού και των επιφανών, και μεταξύ των πλουσίων. Μια μέθοδος των τυράννων είναι να φτωχαίνουν τους αρχόμενους επιβάλλοντας φόρους, ώστε οι φρουροί τους να συντηρούνται με δικά τους έξοδα, και για να μη διαθέτουν χρόνο για συνωμοσίες εναντίον τους, αφού για να συντηρήσουν την οικογένεια πρέπει να δουλέψουν. Παράδειγμα οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, τα αφιερώματα των Κυψελιδών, ο ναός του Ολύμπιου Δία από τον Πεισίστρατο και τους γιους του στην Αθήνα και τα έργα του Πολυκράτη στη Σάμο (όλα στον ίδιο σκοπό αποβλέπουν, στην απασχόληση και τη φτώχεια των αρχομένων). Αλλο παράδειγμα είναι οι υψηλοί φόροι στις Συρακούσες (την εποχή του Διονυσίου οι πολίτες πλήρωναν σε πέντε χρόνια όλη την περιουσία τους για φόρο86). Ο τύραννος είναι και φιλοπόλεμος, για δυο λόγους· κρατά τους πολίτες απασχολημένους και χρειάζονται κι αρχηγό. Τη βασιλεία τη σώζουν οι πιστοί οπαδοί, ενώ χαρακτηριστικό της τυραννίδας είναι ότι δεν εμπιστεύεται τους φίλους, γιατί ενώ όλοι οι πολίτες επιθυμούν την κατάλυση μόνο αυτοί μπορούν να την πετύχουν." [5] ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΟ V [1] 1308b -30~35 [2] 1310b -15~20 [3] 1311a - 0~10 [4] 1311a -30~40 [5] 1313b - 0~25 Read more: http://ofis66.blogspot.com/2012/07/blog-post_02.html#ixzz1zUpwwv1w

Γεωπολιτικές ευκαιρίες μέσα στην γενική κρίση

Η Aρχή Eίναι το Hμισυ του Παντός, σύμφωνα με την ελληνική έκφραση. Μετά από τις εκλογές, λοιπόν, και μετά την δημιουργία κυβέρνησης εθνικής συνεργασίας, η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να δηλώσει μιά καινούργια αρχή σε πολλά θέματα. Η πιό σπουδαία νέα αφετηρία για την Ελλάδα είναι η βαρύτητα που πρέπει να δώσει σε θέματα γεωπολιτικής αλλά και εσωτερικής πολιτικής που έχουν βάση στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί ακριβώς είναι και το μέλλον της χώρας. Από οικονομικής, γεωπολιτικής και στρατηγικής σκοπιάς. Η Ελλάδα πρέπει να βλέπει αυτό το κομμάτι της Μεσογείου σά τον δρόμο που οδηγεί στην σωτηρία της. Εξάλλου, οι έλληνες γενικά αγαπούν την θάλασσα που αγκαλιάζει την χερσόνησό τους καθώς και τις 3.000 ελληνικά νησιά. Την ιδια άποψη είχαν και οι αρχαίοι που ίδρυσαν μυριάδες πόλεις σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες όπου κιαν πήγαν. Ιδιαίτερα όμως σήμερα, το μέλλον της Ελλάδας είναι εξαιρετικά δεμένο από την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί; Γιατί έχει τέτοια σπουδαιότητα; Επειδή η Ανατολική Μεσόγειος είναι αποδεδειγμένο κέντρο πλούσιας πηγής υδρογονανθράκων και άλλων προϊόντων. Τώρα πρέπει να αρχίσει η διαδικασία για την εκμετάλλευση του πλούτου που υπάρχει. Ακόμα και η σοβαρά σχεδιασμένη αναμονή για ρεαλιστικά μεγέθη κοιτασμάτων αποδίδει οικονομικά. Επειδή στην Ανατολική Μεσόγειο εδρεύει η πιό ισχυρή στρατιωτική δύναμη της μείζονας περιοχής, το Ισραήλ, που είναι και παγκόσμια ατομική δύναμη. Επίσης έχει προχωρημένη βιομηχανία υλικού πολέμου, άρτια εκπαιδευμένες αμυντικές δυνάμεις, παγκοσμίως την δεύτερη μεγαλύτερη SiliconValley υψηλής τεχνολογίας, και μεγάλες επιστημονικές δυνατότητες. Επιπλέον, η Ελλάδα και το Ισραήλ όχι μόνον δεν έχουν μεταξύ τους εθνικές αντιδικίες, αλλά είναι και σύμμαχικές χώρες. Επειδή, η Ανατολική Μεσόγειος έχει τώρα την δυνατότητα να ανακουφίσει την ΕΕ από τον αποκλειστικό της μεγάλο προμηθευτή ενέργειας, την Ρωσία. Αυτό είναι κάτι που συνεπάγεται άμεσα οικονομικά και πολιτικά οφέλη. Για να δώσει εκμεταλλεύσιμο πολιτικό και στρατηγικό κέντρο βάρους στην Α. Μεσόγειο, η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει τρείς βασικούς προσανατολισμούς: Πρώτο- Ενδυνάμωση των ήδη αναπτυσσώμενων σχέσεων με το Ισραήλ– Σε αυτό συντελούν και οι υπάρχουσες πολιτισμικές και φιλοσοφικές παραδόσεις που ξεκίνησαν από τα χρόνια του Μακεδόνα Στρατηλάτη Μέγα Αλέξανδρου και επίσης από τις βάσεις των Ιουδο-Χριστιανικών αρχών. Η συντήρηση ισχυρών σχέσεων με το Ισραήλ σημαίνει—αμφίδρομα—τις ξεκάθαρα πολιτικές αποφάσεις υπέρ του εταίρου, όπως στην περίπτωση του στολίσκου προς την Γάζα. Εξάλλου, η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να γίνει η εμπορική γέφυρα μεταξύ Ισραήλ και ορισμένων Αραβικών κρατών με τα οποία έχει παραδοσιακή φιλία. Οι ειρηνιστικές σχέσεις βοηθούν όλες τις γείτονες χώρες. Αναφορικά στο εσωτερικό, στην Ελληνική κοινωνία, ισχυροί δεσμοί σημαίνουν οτι οι Ελληνες θα αντιταχθούν στους εξτρεμιστιστές με τις κούφιες θεωρίες τους και από τα άκρα δεξιά και από τα άκρα αριστερά όσο αφορά το Ισραήλ. Είναι γεγονός οτι παρά τις εχθρικές θεωρίες τους, τα κόμματα της Ελλάδας δεν δημιούργησαν στις τελευταίες εκλογές ιδιαίτερο πολιτικό θέμα για την συμμαχία με το Ισραήλ. Οι αριστεροί ριζοσπάστες του ΣΥΡΙΖΑ εστίασαν την προσοχή τους στην ΕΕ. Οι ναζιστές της Χρυσής Αυγής στους μετανάστες. Τώρα, οι Ελληνες πολιτικοί αρχηγοί μπορούν να αποδείξουν την ανωτερότητα τους. Μπορούν να προωθήσουν στα Βαλκάνια την ιστορία και ενημέρωση σχετικά με τον ναζισμό, τα απάνθρωπα εγκλήματα του και την οικονομική καταστροφή που επέφερε. Επίσης να μελετήσουν για την υπόλοιπη Ευρώπη πως να αντιμετωπίσει προβλήματα σχετικά με θέματα μετανάστευσης και εγκλήματα από το συναφές εμπόριο ναρκωτικών και την δουλεία γυναικών. Δεύτερο – Εξόρυξη-Εκμετάλλευσηυδρογονανθράκων και άλλωνπροϊόντων της Α. Μεσογείου ώστε να συμβάλουν στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Η ανεργεία στην Ελλάδα είναι στα 22%. Η ανεργεία στις μικρότερες ηλικίες στα 35%. Αυτά μαζί με τον αρνητικό συντελεστή ανάπτυξης – λόγω φόρων και αυστηρής λιτότητας – έγιναν η βάση κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας. Για να αντιμετωπισθούν χρειάζεται το stimulusπου κυριολεκτικά μπορεί να πηγάσει από την Α. Μεσόγειο. Και αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί σε συνεργασία με το Ισραήλ που έχει: Υψηλό συντελεστή ανάπτυξης, πρωτοποριακή ανάπτυξη στην υψηλή τεχνολογία, και ταχεία εκμετάλλευση θαλασσινών κοιτασμάτων με έμφαση στην ασφάλεια σε συνεργασία με Αμερικάνικες εταιρίες. Είναι ένα έθνος σχεδόν 7.5 εκατομμυρίων που ενώ τώρα αγοράζει την ενέργεια που χρησιμοποιεί από την Αίγυπτο, είναι έτοιμο να ανεξαρτοποιηθεί βάσει των εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων φυσικού αερίου που ανεκάλυψε. Μάλιστα προσφέρει στην Ελλάδα και την ευκαιρία συνεργασίας για την μεταφορά ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρώπη με αγωγούς. Ηδη το Ισραήλ είναι συνέταιρος της Κύπρου και προσφέρει στρατιωτική ασφάλεια για την εξόρυξη φυσικού αερίου εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (AOZ). Τρίτο- Ανακήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ από την Ελλάδα-- Το Ισραήλ έχει ήδη κυκλοφορήσει έναν χάρτη που αναγνωρίζει και την Ελληνική και την Κυπριακή ΑΟΖ. Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, δήλωσε οτι η Ελληνική εξόρυξη υδραγοναθράκων στην Α. Μεσόγειο θα αποτελέσει βάση κήρυξης πολέμου. Η Τουρκία επίσης προωθεί σχέδιο της που αποκλείει κοινό σύνορο των ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου και οριοθετεί κοινό σύνορο Τουρκίας-Αιγύπτου (!). Αλλά εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας είναι η θέση της Ελληνικής νήσου Καστελόριζο την οποία δεν αναγνωρίζει η Τουρκία ως παράγοντα στην οριοθέτηση της ΑΟΖ. Οι ΗΠΑ, Ρωσία και ΕΕ έχουν τεθεί υπέρ του δικαιώματος της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές στην Α. Μεσόγειο. Παρά τις απειλές της, πώς μπορεί η Τουρκία να επιβάλλει τις παράνομες απαιτήσεις της ενόψι συνεργασίας εταίρων Ελλάδας-Ισραήλ-ΗΠΑ; Ακόμη και στην περίπτωση της Κύπρου, παρά τις έντονες απειλές της, η Τουρκία παρέμεινε αδρανής όταν η Κύπρος και το Ισραήλ εγκατέστησαν εξέδρα εξόρυξης. Πιθανώς για αυτό τον λόγο, πρόσφατα η Ελλάδα, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έκανα για πρώτη φορά ασκήσεις αεροπορίας και ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό, όπως δηλώθηκε, την προστασία εξέδρας στην ανοιχτή θάλασσα. Σταυροδρόμι Εθνικών Συμφερόντων-- Τώρα όμως, η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να εκμεταλλευτεί ορισμένες πολιτικές κακοκαιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκια δεν γνωρίζει τι να κάνει λόγω του εμφύλιου πόλεμου στην Συρία και την πλημμύρα προσφύγων πολέμου στην Νότια Τουρκία. Την περασμένη εβδομάδα έγινε και η καταστρεπτική επίθεσητης Συρίας εναντίον στρατιωτικου σκάφους της Τουρκίας. Ενώ οι δύο χώρες ήταν σύμμαχοι στο πρόσφατο παρελθόν, ο Πρωθυπουρός Ερντογκάν απεκάλεσε τον πρώην φίλο του Ασσάντ ¨δικτάτορα¨ (τώρα το κατάλαβε;) και κάλεσε για την απομάκρυνσή του. Οι Κούρδοι, 14 εκατ. εντός Τουρκίας σύμφωνα με στατιστικές της CIA, συνεχίζουν διαμαρτυρίες και προστριβές στην Νοτιοανατολική Τουρκία. Αυτό και οι πλούσιες πετρελαιοπηγές οδήγησαν την Τουρκία να δηλώσει φιλία με τα 5 εκατ. Κούρδων στο Αυτόνομο Κουρδιστάν του Βορείου Ιράκ, παρόλο που τους βομβάρδιζε μέχρι τώρα.Τέλος η Τουρκία έχει δοκιμάσει αποτυχία και στην προσπάθεια της για την ανάσταση του Οθωμανισμού. Οι Μουσουλμάνοι των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής δεν έχουν καλές αναμνήσεις από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν πολέμησαν εναντίον των Οθωμανών για την απελευθέρωση τους. Η Ρωσία παραμένει σοβαρός παίχτης με νέες κινήσεις στην Α. Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα. Συνεχίζει προσπάθειες να αγοράσει μέρος της παραγωγής φυσικού αερίου μετά την ανακάλυψη των τεραστίων κοιτασμάτων Λεβιάθαν. Η Ρωσία κάνει και τα γλυκά μάτια στην Κύπρο. Μπορεί να χάσει ο Ρωσικός στόλος την μόνη βάση που έχει εκτός Ρωσίας, στο Ταρτούς της Συρίας, εάν καταρρεύσει ο Ασσάντ. Τραπεζίτες στην Μόσχα μιλάνε για ένα ειδικό δάνειο 5 δισεκατομμυρίων στην Κύπρο με αντάλλαγμα μιάς Ρωσικής ναυτικής βάσης στο νησί. Η Κύπρος έχει ζητήσει βοήθεια από την ΕΕ αλλά γνωρίζουμε το τίμημα που απαιτεί η ευρωζώνη.Τέτοια, λοιπόν, σύμπνοια καταστάσεων και εταίρων – φυσικό αέριο, ανάγκες της ΕΕ και της Ρωσίας, εμφύλιος πόλεμος, πρόσφυγες και γεωπολιτικές ανακατατάξεις – προσφέρουν ιδανικό περιβάλλον για αλλαγή. Είναι καιρός η Ελληνική κυβέρνηση να εστιάσει την προσοχή της στις δυνατότητες που προσφέρει η Α. Μεσόγειος. Ας μή γίνει, λοιπόν, η Ελλάδα ιστορικό παράδειγμα του αποτυχημένου τρόπου σκέψης που απέδωσε ο Ισραηλινός ρήτορας Abba Eban σε μιά άλλη ομάδα ανθρώπων όταν είπε οτι εκείνοι ¨Ποτέ δεν χάνουν την ευκαιρία να χάσουν μιά ευκαιρία. ¨Charles J. Mouratides Source : Social Bookmarks